Welkom bij Zorg voor ieder Rotterdam

Zorg voor ieder Rotterdam biedt naast individuele begeleiding, begeleid wonen en huishoudelijk hulp ook begeleiding voor specifieke doelgroepen: o.a. zwakbegaafden, verslaafden en jeugdzorg. Alle zorg en begeleiding vindt plaats op basis van het PGB.