Welkom bij Zorg voor ieder Rotterdam

Wij zijn druk bezig met onze website.

Zorg voor ieder Rotterdam biedt naast individuele begeleiding, begeleid wonen en huishoudelijk hulp ook begeleiding voor specifieke doelgroepen: o.a. zwakbegaafden, verslaafden en jeugdzorg. Alle zorg en begeleiding vindt plaats op basis van het PGB.